Alphakliniken

För remittenter

Estetisk tandvård

Välkomna med remiss eller förfrågan gällande estetisk tandvård.

Maria Derving har utfört många fasader, både minimalinvasivt men även helt “prepless” och jobbar i nära samarbete med tandtekniker för bästa resultat.

för remtittenter 2
för remtittenter

Käkkirurgi

Välkomna med remisser till Alphakliniken i Malmö. Vi handlägger vuxen- och barnpatienter (via Region Skåne TVF) efter remiss från tandläkare och läkare.

Remisser

Skicka via C-takt eller brev

Barnpatienter

Tandvårdsfönstret

Specialist inom käkkirurgi

Jag har lång erfarenhet som tandläkare, sedan 2001 som specialist inom käkkirurgi.

Min specialistutbildning är från Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm men som käkkirurg har jag främst arbetat på SUS Malmö och i Lund, de sista fyra åren som verksamhetschef.

Sedan några år har jag arbetat som konsult inom käkkirurgi på FTV Malmö Södervärn och Specialistkliniken Wä samt Karlakliniken i Stockholm. Den 4 Oktober 2021 började jag arbeta hos Jan Elmståhl med hans tandvårdsteam i Malmö.

Här kommer jag att behandla patienter i behov av min specialistkompetens.

Lotta Englesson Sahlström