Alphakliniken

Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur vår webbplats alphakliniken.se samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Detta dokument riktar sig till dig som en besökare på vår webbplats eller en patient på vår tandläkarklinik.

Behandling av patientuppgifter

Denna policy gäller endast de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats. För mer information om hur vi behandlar dina patientuppgifter, läs avsnittet ”Patientinformation” längst ner i detta dokument.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från dig när du bokar tid hos oss, kommunicerar med oss via e-post, telefon eller genom att fylla i formulär på vår webbplats. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, medicinsk information och eventuellt även andra data som vi kan behöva för att erbjuda våra tjänster eller fullgöra rättsliga förpliktelser. Vi samlar även in data genom användning av cookies för att förbättra webbplatsens användarupplevelse.

Användning av personuppgifter

 • Vi använder dina personuppgifter för att:
 • Erbjuda våra tjänster och fullgöra avtalet med dig.
 • Utföra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare.
 • Förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och förstå hur den används.
 • Kommunicera med dig angående våra tjänster, för att erbjuda tjänster av högre kvalitet.


Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras på säkra servrar och vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse. Personuppgifter lagras i enlighet med bestämmelserna i GDPR samt Patientdatalagen, och endast så länge det är nödvändigt för ändamålen för vilka de samlades in. Efter detta raderas personuppgifterna på ett säkert sätt.

Delning av personuppgifter med tredje part

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse, erbjuda våra tjänster eller skydda våra intressen. Om vi delar dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden (t.ex. leverantörer eller samarbetspartners), säkerställer vi att de följer vår integritetspolicy, GDPR och andra relevanta lagar genom att ingå skriftliga avtal med dem.

Rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du följande rättigheter angående dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.
 • Rätt till radering (”rätten att bli glömd”): Du kan begära att dina personuppgifter raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.
 • Rätt till begränsning: Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära överföring av dina personuppgifter till dig själv eller till en annan part.
 • Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, särskilt när det gäller direktmarknadsföring.
 • Rätt att återkalla samtycke: Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla det samtycket.

För att utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av denna policy. Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter eller vårt svar på dina begäranden, har du rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten i ditt land.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när det krävs för att följa gällande lagar och förordningar, eller om vår verksamhet kräver sådana ändringar. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att informera dig om detta genom att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Kontaktinformation

Alphaklinken AB
RÅDMANSGATAN 10
211 46 MALMÖ
040-128515
info@alphakliniken.se

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter, eller hur du kan utöva dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via ovanstående kontaktuppgifter.

Patientinformation

De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). När du är patient hos oss registrerar vi dina personuppgifter i en patientjournal. Dessa uppgifter används för att erbjuda dig en god, säker och trygg tandvård, samt för att följa upp och utvärdera vår verksamhet.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter som patient, inklusive vilka typer av uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, hur länge vi lagrar dem, och vilka rättigheter du har, vänligen läs avsnittet ”Integritetspolicy” ovan.

Hantering av cookies

Förutom personuppgifter samlar vi också in data om din användning av vår webbplats genom att använda cookies. Här förklarar vi vad cookies är, vilka cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare och förbättra din användarupplevelse genom att lagra viss information, till exempel dina inställningar, ditt besöksmönster och vilka sidor du har besökt.

Vilka cookies använder vi?

Vi använder både första- och tredjepartscookies på vår webbplats för följande ändamål:

Nödvändiga cookies: Dessa cookies är absolut nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. De hjälper till att göra vår webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner, som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen.

Funktionalitetscookies: Dessa cookies hjälper oss att erbjuda förbättrad funktion och anpassning. De kan exempelvis komma ihåg val du har gjort på vår webbplats, såsom språkinställningar, och används för att förbättra ditt besök och anpassa webbplatsen efter dina behov.

Prestandacookies: Dessa cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats, exempelvis vilka sidor som besökts mest och om det uppstår några problem. Den insamlade informationen är anonym och används för att förbättra webbplatsens prestanda och användarupplevelse.

Annonserings- och marknadsföringscookies: Dessa cookies spårar din onlineaktivitet för att leverera skräddarsydda annonser och analysera effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

Vi använder även Google Analytics-cookies, som samlar in anonym information om hur besökarna använder vår webbplats. Den insamlade informationen hjälper oss att analysera webbplatsens prestanda och förbättra användarupplevelsen.

Hur hanterar du cookies?

Du har rätten att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan ändra dina webbläsarinställningar för att radera eller blockera cookies om du föredrar det. Var dock medveten om att blockering av cookies kan påverka funktionaliteten och användarupplevelsen på vår webbplats.

Om du vill ändra dina cookie-inställningar kan du göra det i inställningarna för din webbläsare. Du kan också lära dig mer om cookies och hur du kan ändra dina inställningar genom att besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

För att välja bort Google Analytics-cookies kan du följa denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies enligt denna integritetspolicy och vår cookie-policy.