Tandhygienisten informerar

Hej
Jag som tandhygienist arbetar huvudsakligen med de personer som är drabbade av tandlossning men även med dem som har osedvanligt stor tandstensproduktion utan att för den skull drabbas av tandlossning. Här på Alphakliniken tas övriga patienters behov av rengöring och stödbehandling hand om av våra båda rutinerade profylaxtandsköterskor.

Vad är tandlossning?

Tandlossning är en infektionssjukdom som drabbar tändernas fäste i käkbenet. Fästet löses sakta men säkert upp och till slut kan tänderna lossna. Det är inta alla som drabbas av sjukdomen utan studier visar på siffror mellan 10-20% av befolkningen.

Kan tandlossning botas?

Både ja och nej.

JA på så sätt att man kan med stora insatser från behandlande tandhygienist/tandläkare tillsammans med dig som patient få stopp på den pågående processen. Behandlingen går ut på noggrann professionell tandrengöring i kombination med att du som patient blir utbildad i hur du på bästa sätt ska kunna hålla rent runt tänderna. För den person som är drabbad av tandlossning är munhygienen väldigt viktig.

NEJ på så sätt att sjukdomen i grund och botten även har genetiska orsaker varför man som person aldrig kan bli fri från benägenheten till tandlossning.

Tandlossning och allmänhälsa

Det finns numera ett flertal studier som visar på ett samband mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdomar d.v.s. att det är fler personer inom tandlossningsgruppen som drabbas av dessa sjukdomar än bland dem som inte har tandlossning.

Tandlossning och rökning

Det är mycket negativt avseende tandlossning att röka. De personer som är drabbade försämrar möjligheten till utläkning avsevärt om de röker mycket.

Hur håller man bäst rent i munnen?

Det går inte att svara på generellt utan individuell anpassning behövs beroende på ålder, tandstatus och motorik. Vi lägger stor vikt vid att försöka i möjligaste mån utbilda våra patienter till att bli duktiga på att sköta sin munhygien.

Eva Derving, Legitimerad tandhygienist