Tandimplantat

Tandimplantat kan användas som ersättning för förlorade egna tänder. Behandlingen går i korthet ut på att man installerar ett eller flera implantat i käkbenet som sedan får växa fast. När inläkningstiden gått monteras sedan en eller flera tänder på de installerade implantaten. Om rätt förutsättningar föreligger är implantatbehandling ett mycket bra alternativ för personer som förlorat någon, några eller alla tänder. De flesta som har implantatburna konstruktioner upplever det som egna tänder.

Metoden har funnits i mer än 40 år och fungerar i de flesta fall alldeles ypperligt. Behandlingen uppfattas i regel som smidig och icke smärtsam.

Behandlingar med tandimplantat

Implantatkronor

24-årig man som saknade anlag för 2 framtänder. Efter tandreglering installerades 2 stycken implantat som efter inläkning försågs med kronor.

Före
Efter
Efter

Implantatkrona

Implantatkrona på en framtand på kvinna som blivit sparkad av en häst i sin ungdom.

Före

Tandimplantatkrona Före

Efter

Tandimplantatkrona Efter
Tandimplantatkrona Röntgen

Implantatkrona

Implantatkrona på 25-årig man som saknar ett tandanlag i överkäken.

Före

Tandimplantatkrona före

Efter

Tandimplantatkrona efter
 

Implantatbro

Implantatburen bro i helt tandlös överkäke på 65-årig man. På bilden före behandling ses patientens gamla tandstödda bro på tänder som var i så dåligt skick att samtliga behövde avlägsnas.

Före

Innan tandimplantatbro

Efter

Tandimplantatbro efter

Efter

Tandimplantatbro efter

Boka tid för konsultation av tandimplantat